Bugünün yüksek yoğunluklu bilgi işlem ortamları kritik uygulamaların ve hizmetlerin performans ve kullanılabilirliği sağlamak için kapsamlı bir izleme ve yönetim gerektirir. Mühendislik ekibimiz çeşitli donanım platformları ile sunucu işletim sistemleri ve sanallaştırma ortamlarını, hem de tecrübe lider derin uzmanlığa sahiptir. Biz hesaplama ortamı maksimum verimle çalışması ve en sıkı SLA'ları cevap verebilecek emin yardımcı olabilir.